JDFUN Logo

Algemene voorwaarden

1. Reservatie
Een reservatie bij JD Fun is pas definitief na een bevestiging van JD Fun dat kan via telefoon of email gebeuren.
2. Annulatie
Bij slechte weersverwachtingen kan men de reservatie kosteloos annuleren tot de avond voor levering, dit dient telefonisch te gebeuren.
3. Betaling
Betaling door particulieren is uiterlijk bij levering.
Contant bij levering of via overschrijving
Een factuur nodig? Zorg dat we dit uiterlijk bij ophaling weten en bezorg ons de juiste facturatiegegevens. Klachten dienen te geschieden 15 dagen na facturatie.
Iedere factuur die niet betaald wordt binnen de betalingstermijn wordt verhoogd met 10% en zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een maandelijkse interest van 1,5% opbrengen.
4. Waarborg
Om onze service zo vlot en eenvoudig mogelijk te laten verlopen vragen wij geen waarborg bij de verhuur van een springkasteel.
5. Levering en ophaling
We leveren gratis binnen een afstand van 10km! Voor verdere afstanden zal er door ons er extra vergoeding aangerekend worden.
De uren waarop we leveren en weer ophalen zijn steeds in samenspraak met de klant. Indien dit niet in onze planning past zal de klant tijdig verwittigd worden en zal er in onderling overleg een nieuw tijdstip bepaald worden.
In geval van laattijdige levering of ophaling zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van JD Fun
JD Fun behoud het recht om ten allen tijde te beslissen het springkasteel niet te leveren of te plaatsen. VB.:
-De ondergrond niet voldoet.
-De weersverwachtingen zijn ongunstig
-Overmacht
6. In ontvangstname
Door te reserveren bij JD Fun ga je automatisch akkoord met alle huur- en gebruiksvoorwaarden.
Vastgestelde schade moet zo snel mogelijk gemeld worden zodat we onmiddellijk kunnen uitsluiten dat het na de in ontvangst is gebeurd en de schuld dus te wijten is aan de vorige klant.
Controleer het kasteel bij levering op netheid. Dit vinden we erg belangrijk voor onze klanten en indien dit niet naar wens is kan u de chauffeur vragen om dit kasteel grondiger te reinigen.
7. Plaatsing
Voor plaatsing hebben we voldoende vrije doorgang nodig. Indien u twijfelt of het al dan niet zal lukken vragen wij dit duidelijk en tijdig te communiceren zodat wij op zoek kunnen gaan naar een professionele oplossing.
– Ondergrond moet vlak zijn en vrij van scherpe of puntige voorwerpen
– Voldoende ruimte rond het springkasteel (minimum 1 meter aan elke zijde)
– Stopcontact voorzien binnen de 50m
– Blower nooit afdekken, ook niet bij regen!!
– Springkasteel mag na opbouw niet meer verplaatst worden.

8.Ondergrond
Gras is de ideale ondergrond om een springkasteel op te plaatsen. Indien dit onmogelijk is dient dit steeds vermeld te worden bij de resrvatie. Zodat wij de nodige materialen kunnen voorzien (grondzeil, zandzakken ter verankering,…). Zo niet kan altijd geweigerd worden om het springkasteel op te stellen.
Zand of braakliggende ondergrond: 40 euro extra per springkasteel/deel voor extra werk mbt het schoonmaken van het springkasteel, netheid is en blijft één van onze belangrijkste factoren en dit werkt uiteraard langs beide kanten.
Blower moet op een karton of van de grond kunnen staan om geen zand aan te zuigen
Wij zullen geen springkastelen plaatsen in los zand of een zandbak.
9. Aansprakelijkheid
De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de klant. De klant blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. Prijzen volgens bestek van fabrikant voor herstelling.
Wanneer er onvoldoende vrije doorgang is, levering door het huis of levering via trappen zijn eventuele schades die hieruit kunnen ontstaan bij het manoeuvreren met het springkasteel op risico van de klant.
10. Verantwoordelijkheid
JD Fun kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.
11. Wat bij regen of onweer?
Bij regen het springkasteel gewoon laten opstaan. Het wordt natter als je het plat laat.
!!OPGELET!! Bij hevige REGENVAL, RUKWINDEN en HAGEL moet de huurder het springkasteel WEL tijdelijk aflaten. De huurder verbreekt de stroomtoevoer. Alle toevoerbuizen en/of ritsen openen. Eventueel regenwater laten aflopen. Zodra het springkasteel plat ligt, plooit de huurder de buitenste wanden/torens naar binnen. Het springkasteel in twee vouwen. De huurder zorgt er voor dat er zo weinig mogelijk water op het springkasteel terecht komt. Het stopcontact moet beschermd worden tegen regen (ev. met plastic zak). Na de stormbui het springkasteel terug opblazen. De huurder plooit de wanden/torens terug naar buiten, sluit alle toevoerbuizen en/of ritsen en steekt de stekker opnieuw in het stopcontact.
Om ontgoochelingen te vermijden vermelden we dat ook een overdekt springkasteel binnenin zal nat worden bij regen. De overdekking is in eerste instantie een bescherming tegen de zon.
12. Gebruik van de attracties
– Schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
– Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
– Verboden te eten of te drinken op het kasteel.
– Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen. – Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.
– De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd. 

Voorzieningen
– Voldoende vrije doorgang om het pakket tot de plaats van opstelling te krijgen. Indien er niet voldoende doorgang is of bij levering door het huis is dit op risico van de klant zelf. De Kiekes is niet verantwoordelijk voor eventuele schade indien er niet voldoende of geen vrije doorgang is. Denk aan trappen, deuren, poortjes of levering door huis.
– Stopcontact binnen de 50m
– Stopcontact van 220V 16A en bij voorkeur 20A.
– Voldoende vrije ruimte voor het springkasteel
– Iemand ter plaatse of een opzetschema met instructies
14. Schade/verlies
– Scheuren in het springkasteel zelf (bache): Volgens offerte fabrikant
– Zwarte strepen veroorzaakt door schoenen: €50
-Plakband, aanverwanten en/of achterblijfselen:€50
-Extreme vervuiling (zand, water, modder en andere): €50
– Onafwasbare kleurvlekken van confetti of aanverwanten: €300
– Schade door robotmaaier: Grondzeil (€100), Verlengkabel (€70 ), Kabel blower (€125). Prijzen exclusief btw.
– Scheuren door robotmaaier in springkasteel: volledige nieuwprijs. Doorgaans via verzekering van de huurder.
– Verloren verlengkabel: €70
– Diefstal springkasteel: Volledige nieuwprijs.
– Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaard huurprijzen zijn hier niet van toepassing.
15. Boetes wegens verloren werkuren personeel
– Er is niemand aanwezig bij levering en er is niets afgesproken op voorhand en/of er hangen geen instructies: €25
– Niet kunnen leveren op afgesproken tijdstip maar je wil dat ze later toch terug komen: + €50
– Ophaling zit rond afgesproken uur maar je wil last minute toch later: +€50
– Onvoldoende vrije doorgang om te leveren OF onvoldoende plaats om op te stellen: 50%
Alvast bedankt voor het doornemen van de voorwaarden. Echter laat ons duidelijk zijn dat het plezier voor de kinderen centraal staat.